Mi szerződéskötés után
sem engedjük el a kezét!

Ügyfélszolgálat

Az alábbiakban cégünk elérhetőségeit olvashatja, emellett az ügyfélszolgálat által legsűrűbben kezelt kérdések kapcsán szolgálunk hasznos információkkal Önöknek. Munkatársaink természetesen bármilyen ügykörben készséggel állnak rendelkezésükre!

Elérhetőségeink:

Telefonon: +3619990900 (hétköznapokon 7.30-17.30 között)

  • 1-es gomb: Általános ügyintézés (Ügyfélszolgálat: számlázással, egyenleggel kapcsolatos kérdések, adatmódosítási igények stb.)
  • 2-es gomb: Műszaki hibabejelentés (szolgáltatással kapcsolatos hibák bejelentése, műszaki segítségnyújtás)
  • 3-as gomb: Értékesítés, kereskedelmi kérdések (új szolgáltatás megrendelése, meglévő szolgáltatás bővítése)

Telefaxon: +3613026225

E-mailben: ugyfelszolgalat@intellicom.hu

Személyesen: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Keleti-szárny. ép. 4. emelet (hétköznapokon 7.30-17.30 között)

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdések

Milyen adatokra, dokumentumokra van szükség a szolgáltatás igénybevételéhez? Értékesítő kollégáink az előre leegyeztetett adatok és kereskedelmi feltételek alapján elkészítik az Egyedi Előfizetői Szerződést, melyek tartalmazhatnak további, létesítéshez szükséges mellékleteket (számhordozási nyilatkozat, tulajdonosi hozzájárulás stb.). Ezek cégszerű aláírásával és visszaküldésével (első körben scannelve, e-mailben, majd két példányban postai úton) indul a kiépítési folyamat. Új előfizető esetén e-mailben egy aláírási címpéldány másolatra is szükség. Szolgáltatásaink kizárólag céges előfizetők számára elérhetőek.

Mikortól indul a hűségidő? A szerződés megkötésének napjával érvényes a megállapodás, de a hűségidő (s így a szerződés hatálya) a műszaki megvalósítás, azaz a kiépítés dátumával indul. Így ha Ön pl. 2022. szeptember 16-án kötötte meg a szerződést 24 hónapos hűségidővel, a létesítés pedig 2022. szeptember 23-án történt meg, akkor az Ön hűségideje 2024. szeptember 22-ig tart.

Mikor kapom vissza az egyik eredeti példányt a szolgáltatótól? Mivel a szerződésen a szolgáltatónak fel kell tüntetnie a kiépítés dátumát, így az ügyfélszolgálat a létesítést követően, jellemzően 10 napon belül postázza Önnek a szerződést.

Mi a teendő a céges adatok változása esetén? Kapcsolattartó, cégnév vagy egyéb cégadat változása esetén igényét írásban, az ugyfelszolgalat@intellicom.hu e-mail címen tudja jelezni. Munkatársunk ezt követően felveszi Önnel a kapcsolatot a további teendők kapcsán. Adatváltozási igényét a Dokumentumtárban lévő Adatváltozási lapon is bejelentheti.

Hogyan tudom felmondani a szolgáltatást? Felmondási szándékát kizárólag írásban, cégszerűen aláírt felmondólevél formájában tudja jelezni felénk. Erre vonatkozó mintát itt talál. Ezt követően kollégáink időpontot egyeztetnek Önnel a szolgáltatás leszerelésének műszaki folyamata kapcsán.

Számhordozással kapcsolatos kérdések

Mik a számhordozás jogi és adminisztratív feltételei? A vonatkozó törvény az Előfizetők számára szabad számhordozási lehetőséget biztosít, amennyiben a meghatározott és szükséges feltételek megvalósulnak. A számhordozást az Előfizető írásos kezdeményezésére/meghatalmazására az Átvevő szolgáltató indítja el az Átadó szolgáltatónál. A meghatalmazás az Egyedi Előfizetői Szerződés mellékletét képező Számhordozási nyilatkozat cégszerű aláírásával történik meg. További feltétel, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok az Átadó szolgáltató nyilvántartásával egyezzenek (név, székhely és létesítési cím, telefonszám vagy tartomány) és a telefonszolgáltatásra vonatkozóan az Átadó szolgáltató felé az Előfizetőnek lejárt díjtartozása ne legyen.

Hogyan zajlik a számhordozás? A számhordozási átkérés elküldésekor az Átvevő szolgáltató meghatároz egy vagy több számhordozási időablakot, melyből az Átadó szolgáltató az egyiket vagy az elsőt elfogadja (miután a fenti ellenőrzést elvégezte). Ezt követően a számhordozás napján (jellemzően este 20 óra körül) a telefonszám(ok) átkerül(nek) az Átvevő szolgáltató hálózatába.

Okoz-e szolgáltatás kiesést a számhordozás? A számhordozás időpontjától a szolgáltatás másnapi létesítéséig előfordulhat kiesés a szolgáltatásban, de ennek idejét előzetes műszaki egyeztetést követően kollégáink jelentősen csökkenthetik. A kiesés idejére a hordozott telefonszámra hívásátirányítást is be tudunk állítani, hogy a telepítés megtörténtéig másik telefonszámon el tudják Önöket érni.

Mi a teendő a számhordozás elutasítása esetén? Az ügyfélszolgálat írásban jelzi Ön felé az elutasítás okát és tájékoztatja Önt a további teendőkről.

Számlázással kapcsolatos kérdések

Milyen formában állítunk ki számlát? A számlákat alapértelmezetten e-mailben elektronikus, nyomtatható formában küldjük, de választása esetén postai úton is eljuttatjuk Önökhöz. Előbbi esetben már a számla kiállításának napján kézhez kaphatja számláját, ez a számlaküldés gyorsabb és biztonságosabb módja.

Mi a teendő, ha nem kaptam meg a tárgyhavi számlát? Ez esetben számlamásolat ügyében keresse kollégánkat a fenti elérhetőségek egyikén. Elektronikus számla esetén, kérjük, hogy először ellenőrizze postafiókja telítettségét vagy a SPAM/Promóciók mappákat.

Mikortól indul a havidíjas szolgáltatások számlázása? Az igénybevett szolgáltatások havidíját a telepítés napjától kezdjük el számlázni. Fontos tudni, hogy havidíjak előfizetési díjnak minősülnek, azaz cégünk minden hónapban előreszámlázza azokat. Így az első számla esetében előfordulhat, hogy több, mint egyhavi számlaérték szerepel a számlán. Példa: Ön egy havi nettó 10.000 Ft-os internet szolgáltatásra fizetett elő, melyet 2022. szeptember 10-én létesítettünk. Így az első havi számlában kiszámlázzuk Önnek a szeptemberi részhónapot (2/3*10.000 Ft) és az októberi teljes hónapot (10.000 Ft), így Ön első alkalommal nettó 16.667 Ft-os számlát fog kapni. Következő hónaptól már nettó 10.000 Ft lesz a havi számlaérték.

Készülékvásárlás esetén küldenek díjbekérőt? Nem. Amennyiben Ön bármilyen készüléket (VoIP telefon, router, switch stb.) vásárol tőlünk, annak díját a telepítést követően, de legkésőbb az első havi számlában tüntetjük majd fel.

Felmondás esetén alkalmazott számlázás: a felmondást követően a szolgáltatás megszüntetésének, leszerelésének napjáig vagyunk jogosultak számlázni. Így egy utolsó törthavi számlát küldünk, túlfizetés esetén pedig az időarányos összeget visszautaljuk.

Hibaelhárítással kapcsolatos kérdések

Mi a teendő, ha a szolgáltatásban hibát tapasztalok? Szolgáltatással kapcsolatos hibát az ügyfélszolgálat központi telefonszámán vagy e-mail címen tudunk fogadni. Előbbi esetben a hívást rögzítjük és minden esetben hibajegyet veszünk fel, melynek sorszámára hivatkozva a hiba elhárításáig információt lehet kérni az ügyről. A hiba elhárításával, annak folyamatával kapcsolatban írásban vagy telefonon tájékoztatjuk Önt.

Sebességpanasz esetén hogyan végezzem el a mérést? Annak érdekében, hogy a sebességmérés ne mutasson torz eredményt, arra kérjük, hogy a mérést egy dedikált számítógéppel, közvetlenül a routerről végezze el és közben lehetőleg más kolléga ne használja az internet szolgáltatást.

Nem működik a telefonszolgáltatás. Mit tegyek? A hiba bejelentése előtt, kérjük, hogy ellenőrizze az internet kapcsolatának működését, illetve azt, hogy a VoIP készülék áram alatt van-e. Ha igen, akkor célszerű áramtalanítani és újra áram alá helyezni a készüléket, a hibák nagy százalékában a készülék újraindítása megoldja a problémát. Egyéb jelenség vagy műszaki segítségkérés esetén az ügyfélszolgálat természetesen rendelkezésre áll, a fentiek pusztán a tipizálható hibák egyszerűbb és gyorsabb elhárítását segítik.